Niewiedzę dłużników wykorzystują firmy windykacyjne.

Za podstawę swojego działania firmy windykacyjne wykorzystują fakt powszechnej nieświadomości prawnej dłużników w sferze prawa cywilnego, czyli, np. osób zadłużonych lub wierzycieli. Często firmy windykacyjne domagają się wierzytelności przeterminowanych, spornych czy nawet nie istniejących. Nie jest winą dłużnika, że pierwotny wierzyciel nie domagał się spłaty długu w zakreślonym przez prawo czasie albo korzystał z tego prawa ale egzekucja komornicza była nieskuteczna. Sprzedany dług do firmy windykacyjnej nie powoduje zwiększenia praw do jego egzekwowania, bo windykator to nie komornik.